Vihreät päättävät lisätäänkö yhtiövaltaa

Liikelaitos Palmian 3000 työntekijää tuottavat peruspalveluita helsinkiläisille. Tämä tarkoittaa, että he valmistavat ja tarjoilevat kouluruokaa lapsille, siivoavat kaupunkiamme, hoitavat turvallisuuspalveluita ja tekevät paljon muuta usein melko näkymätöntä työtä, joka pitää kotikaupunkimme toimintakunnossa.

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee maanantaina 8.9. liikelaitos Palmian yhtiöittämistä. Yhtiöittämiselle ei ole pitäviä perusteita, joten Palmia pitää säilyttää liikelaitoksena!

Pahimmillaan yhtiöittäminen tarkoittaisi jo ennestään pienituloisten, lähinnä naisten ja suurelta osin siirtolaistaustaisten, työntekijöiden palkkojen rajua polkemista. Palmian yhtiöittäminen saattaisi jopa lisätä työtätekevien köyhyyttä Helsingissä. Asiasta keskustellessa olen kuullut argumentteja siitä, että nyt ei muodollisesti päätettäisi työehtojen polkemisesta, eli “työehtoshoppailusta”. Näin toki on, mutta koko asian valmistelu perustuu sille, joten asia tapahtuisi myöhemmin suorana seurauksena yhtiöittämispäätökselle.

Palmia tuotti viime vuonna 3 700 000 euroa – eli 1,6 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän – voittoa kaupungille. Nykyisellään Palmia on liikelaitoksena vapautettu yhteisöveron maksamisesta, koska kyseessä on kunnan oma toiminta. Kaupungin tilinpäätöksen mukaan asiakastyytyväisyys on ollut jopa tavoiteltua suurempaa. Lisäksi Palmia jopa ylitti sille asetetut tavoitteet oman pääoman tuoton, liikeylijäämän ja henkilöstökulujen määrän suhteen.

Yhtiöittäminen on käsiteltävänä koska kokoomuslainen kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja kokoomus – tuolileikkejä harrastavan Lasse Männistön johdolla – ajavat asiaa. Taustalla on ajatus kilpailuttamisen merkittävästä lisäämisestä ja peruspalveluiden alistamisesta markkinoiden armoille.

Mitään kunnollisia lukuja ei ole ollut nähtävillä siitä miten kaupunki aikoo kilpailla globaalien suuryritysten kanssa esimerkiksi siivous-, kiinteistö- ja turvallisuuspalveluissa. Tämä johtaa väistämättä olettamaan siitä, että kaupungin oma palvelutuotanto ajetaan pikkuhiljaa alas, jonka jälkeen yksityiset bisnekset pääsevät rahastamaan verorahoillamme. Tämähän on jo pitkäaikainen trendi ja kokoomuksen ajama linja.

Kokoomus ei kuitenkaan voi ajaa päätöksiä läpi yksin vaan tarvitsee tukea. Tässä asiassa vihreiden tukea. Vasemmistoliitto, sosialidemokraatit tai perussuomalaiset eivät ole sitä antamassa. Pidän monessa asiassa kovasti vihreistä, tämä kuitenkin on asia, jossa heitä on syytä vähän herätellä.

Jos vihreät hyväksyvät yhtiövallan lisäämisen kaupungin asukkaiden ja työntekijöiden kustannuksella on minun hyvin vaikeaa ajatella meidän olevan samalla puolella, kuten heidän puheenjohtajansa Ville Niinistö minulle viime viikolla facebookissa yritti kertoa.

Yhtiöittäminen tarkoittaisi:

a) palkkojen polkemista

b) avoimuuden heikkenemistä, koska tiedonsaantioikeus osakeyhtiöissä on merkittävästi kapeampi kuin kunnan omassa toiminnassa ja päätökset lähtökohtaisesti ei-julkisia.

c) tulonsiirtoa Helsingiltä valtiolle, koska voitoista (jos sellaisia enää uudessa tilanteessa saavutettaisiin) maksettaisiin yhtiöveroa valtiolle.

Palmian kohdalla ei ole samanlaista “yhtiöittämispakkoa” kuin Helsingin Energian ja Sataman osalta, jossa EU:n kilpailuneutraliteetti isoilta osin saneli yhtiöittämispakon.  Peräänkuulutan vihreiltä malttia Helsingin ja helsinkiläisten kokonaisedun nimissä. Palmian yhtiöittämiseen voi perehtyä paremmin ammattiliitto JHL:n kampanjasivuilla Ettei Helsinkiä myytäisi.

Olen itse konsernijaoston jäsen, mutta koska eräät konsernijaostokollegat ovat jo kyseenalaistaneet minun osallistumisen päätöksentekoon jääviyden takia. Siksi varajäseneni Sirpa Puhakka osallistuu kokoukseen. Tämä ei ole päätöksenteon kannalta ongelmallista, sillä koko vasemmistoliiton valtuustoryhmä vastustaa yhtiövaltaa ja kannattaa kaupungin oman toiminnan jatkamista.

Mahdollinen jääviyteni syntyisi siitä, että työskentelen ammattiliitto JHL:ssä, jonka jäseniä palmialaiset pääosin ovat. En itse näkisi ongelmaa osallistua kokoukseen, eikä asia myöskään muodollisesti ole niin koska en ole työpaikallani johtavassa asemassa.

Kokoomuksen tahrattua valtuuston ja laajemmin koko puoluepolitiikan mainetta tuolileikeillään kaupunginjohdon valinnassa ajattelen kuitenkin, että on parempi olla “yltiö-avoin” omista kytköksistäni ja välttää tilanne, jossa joku haluaa keskustella tärkeän aiheen vierestä. Olennaista on keskustella yhtiöittämisen haitallisista seurauksista. Säilytetään perustpalvelut kaupungin omana toimintana!