Leikattavaa löytyy turhakkeista

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut…

Täällä on puhuttu paljon taloudellisista realiteeteista. Vähän kuitenkin siitä, että Kokoomuksen ja EK:n yhdessä johtaman tiukan leikkauspolitiikan ja alhaisten palkankorotusten seurauksena työssäkäyvien ostovoima supistuu tänä vuonna prosentin. Myös ensi vuonna käytettävissä oleva reaalitulot pienenevät. Edellisen kerran työssäkäyvien ostovoima heikkeni 1990-luvun laman aikana. Kysymys kuuluu, onko edes taloudellisesti kannattavaa leikata lisää, jos taantuma kiihtyy.

Liian kova juustohöylääminen tuottaa kiihtyvän syöksykierteen ja pahoinvointia, josta on vaikeaa toipua. 1990-luvun laman seuraukset ja kerrannaisvaikutusten kautta muodostuneet pysyvät arvet ovat monella päivittäisessä muistissa.

Kaupunginjohtaja Pajunen kertoi puheenvuorossaan, että menot kasvavat 7,6% tulojen kasvaessa 3,3%. Kokonaisluku peittää kuitenkin alleen kaiken selitysvoiman. Olennaista on kysyä, mitkä kulut kasvavat? Oikealla laidalla on pitkin iltaa toisteltu samaa väsynyttä mantraa menojen kasvun hillitsemisestä yksilöimättä juurikaan sitä, mitä näillä menoilla tarkoitetaan.

Haluaisin kuitenkin kuulla yksilöintiä siitä, mitä halutaan karsia ja että kaikkien leikkausten kerrannaisvaikutukset arvioidaan etukäteen. Arviointi on vain jälkijättöistä jupinaa siinä vaiheessa, kun nuorelle, josta kaikki ovat huolissaan, on jo syötetty parin vuoden bentsokuurit.

Mitä sitten haluan leikata? Turhien ostosten karsiminen lienee ajan henkeen sopiva ilmaisu. Ehdotankin, että kaupunki tekee itse työnsä eikä osta kalliita turhakkeita markkinoilta palvelusetelillä tai ilman. Palataan Pajusen prosentteihin.

Tilastotiedot osoittavat, että kuntien menojen kustannuskasvu koostuu muun muassa seuraavista luvuista. Vuonna 2009 ostopalveluiden menot ovat kasvaneet 11% ja palkat alle 3%, vuonna 2010 samat luvut ovat yli 9% ja alle 3% ja vuonna 2011 noin 10% ja noin 4%.

Tästä nähdään, että työntekijöiden palkat eivät ole se kustannuserä, jolla lisäämme kustannuksia. Työntekijöiden määrän vähentäminen on päinvastoin se syy, jolla lisäämme kuluja nopeammin kuin millään muulla. Kuntien velvollisuudet eivät ole mihinkään kadonneet. Tässä valossa kaupungin kannattaakin hoitaa velvollisuutensa itse eikä pikavoittoja tavoittelevien yritysten kautta.