Alibudjetointi on kaupunkilaisten harhaanjohtamista

30.1. kaupunginvaltuustossa puhutti alibudjetointi. Alla on pitämäni puheenvuoro liittyen muun muassa toimeentulotuen 25 miljoonan euron ja 16 miljoonan erikoissairaanhoidon budjettiylitykseen sekä 1000 lapsen alimitoitukseen päivähoidossa.

Hyväksyessämme talousarvion ylitykset haluan huomauttaa, että syynä ylitykseen ei ole ainoastaan yllättävät menot, vaan selkeästi alimitoitettu budjetti.

Palveluihin on varattava rahaa tarpeiden mukaan. Viihtyisät koulut, ruuhkattomat päiväkodit, aukinaiset kirjastot ja nuorisotalot, toimivat kulttuuripalvelut sekä terveysasemat, joihin pääsee kun on tarve, maksavat itsensä takaisin ihmisten terveytenä ja hyvinvointina ja parantavat meidän helsinkiläisten elämää.

Ei ole hyvää taloudenpitoa tehdä talousarvio, josta kaikki tietävät ettei se pidä. Ainoa tavoite alibudjetoinnille onkin jatkuvan kuvitteellisen leikkaustarpeen luominen. On vaikea nähdä miten palvelumme paranisivat tai toiminta tehostuisi sillä, että hoitohenkilökunta työskentelee juustohöylä toisessa kädessä. Sairauksien ja ongelmien huono hoitaminen ei myöskään pitkässä juoksussa ole edullisempaa kuin niiden asiallinen hoitaminen.

Pro Kuntapalvelu-verkosto on jakanut meille valtuutetuille materiaalia liittyen budjetointiin, josta meidän on syytä oppia. He toteavat, että:  ”kaupunki liikelaitoksineen on ollut voitollinen viimeisen 15 vuoden ajan vuotta 2002 lukuun ottamatta. Budjetin ja taloussuunnitelman mukaan tulorahoitus on positiivinen myös vuosina 2012-2015.”

Verkosto kirjoittaa myös: ”Vuoden 2013 budjetissa menot kasvavat 3 % vuoden 2012 toteutuviin menoihin nähden. Sosiaali- ja terveystoimen menot kuitenkin kasvavat vain 1%. Vuosille 2014 ja 2015 on varauduttu 2,4 % kustannusten nousuun, mikä on vähemmän kuin kuntasektorin arvioitu kustannustason nousu. (Talousarvion yleisperustelut s. 52). Menot siis tosiasiallisesti pienenevät.” Kun otetaan huomioon se, että meillä on jatkuvasti väestönkasvua, kyseessä on kova leikkauslinja, jolle ei ole perusteita.

Pro kuntapalveluiden mukaan: ”Vuonna 2012 sosiaali- ja terveystoimen menot oli budjetoitu 57 milj. € liian pieninä. Menojen budjetoiminen lähtökohtaisesti liian pienenä aiheuttaa kaupunkilaisille epävarmuutta palvelujen saatavuudesta ja lisäpaineita ja eettisiä ongelmia henkilökunnalle.”

Tällainen tahallinen liian pienen talousarvion tekeminen on helsinkiläisten harhaanjohtamista, eikä sitä pidä hyväksyä. Alibudjetoinnista on päästävä eroon sekä tulevassa strategiasuunnitelmissa että budjettineuvotteluissa.