Kuntavaalien TOP 10


Vasemmiston Helsinki on asukkaiden kaupunki
, kuntavaaliohjelman 2012 TOP 10

 Asumisen hinta alas!

Asumisen korkea hinta aiheuttaa Helsingissä köyhyyttä. Edullisten vuokra-asuntojen osuuden reipas kasvattaminen muuttaisi asuntomarkkinoita.  Kaupungin oma rakentamisyksikkö poistaisi suurten rakennuttajien ylivallan markkinoilla. Asuminen on perusoikeus niin nuorille kuin vanhoillekin.

Suoraa demokratiaa ja kaupunginosiin omat valtuustot!

Kuntauudistuksen myötä virkamiesten tulee päästää asukkaat mukaan valmisteluun alusta saakka. Päätökset on tehtävä vaaleilla valituissa seutu- ja kaupunginosavaltuustoissa, ei kuntayhtymissä.

Ulkoistamisen ja yhtiöittämisen aika on ohi!

Julkiset palvelut toimivat luotettavimmin ja taloudellisimmin kunnan omana toimintana. Silloin asukkaat voivat vaikuttaa myös niihin sekä vaaleissa että vaalien välillä.

Sosiaali- ja terveysasemille asukaslähtöiset lähipalvelut!

Sosiaali- ja terveystoimen yhdistyessä pitää muodostaa uudet lähipalveluasemat, joita asukkaat kehittävät yhdessä työntekijöiden kanssa. Terveyskeskusmaksut pitää poistaa ja palvelut saada ilman kohtuuttomia jonotusaikoja.

Vapaata tilaa ja kaupunkikulttuuria!

Kaupunkitila kuuluu kaikille ja asukkailla on oltava oikeus jättää siihen jälkensä. Lisää kaupunkiviljelyä ja laillisia paikkoja katutaiteelle! Tarvitaan julkista ei-kaupallista tilaa asukkaiden kohtaamiseen ja yhdessä tekemiseen eri kaupunginosissa. Kulttuurin ja taiteen resursseja on lisättävä.

Yhdessä oppimiseen!

Päivähoidossa ja kouluissa pitää olla tarpeeksi työntekijöitä, myös oppilashuoltoon ja koulupudokkaiden tukeen. Valtion on myönnettävä Helsingille lisää toisen asteen opiskelupaikkoja ja järjestettävä enemmän oppisopimuskoulutusta. Nuorten syrjäyttäminen tulee kalliimmaksi. Päivähoitoon on päästävä lähellä kotia.

Julkiset palvelut ja maksuttomuus kuuluvat yhteen!

Kirjastojen ja museoiden lisäksi asiakasmaksut eivät sovi myöskään terveyskeskuksiin. Vasemmisto haluaa edetä kohti maksutonta joukkoliikennettä alentamalla lippujen hintoja ja laajentamalla opiskelijoiden, eläkeläisten ja työttömien alennuksia. Kaupungissa on oltava vapaassa käytössä olevia liikuntapaikkoja.

Perustulon puolesta!

Helsingin Vasemmisto ehdottaa, että puolueen ja järjestöjen yhteistyöllä valmistellaan aloite alueellisesta perustulokokeilusta Helsingissä. Perustulon tulee vähentää köyhyyttä eikä se saa huonontaa sosiaaliturvan tasoa.

Hiilineutraali Helsinki!

Pelkkää ilmastonmuutokseen ja päästörajoituksiin sopeutumista järkevämpää on ottaa aktiivinen ote ja ennakoida kehitystä. Hiilipäästöjä on alennettava ilmastotieteen esittämän välttämättömän etenemisvauhdin mukaisesti 40 % vuoteen 2020 mennessä. Energiatehokkuuden ja tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittely on myös hyvää taloudenpitoa.

Alueiden sosiaalinen eriarvoistuminen on pysäytettävä!

Millekään alueelle ei saa syntyä huonoa kierrettä, jossa ongelmat vain kasautuvat. Kaikkien alueiden viihtyvyys ja hyvä ilmapiiri on turvattava sekä monipuolisella asuntorakenteella että kattavilla lähipalveluilla.

Mistä rahat? 

Helsinki on varakas kaupunki, mutta jos palvelut rapistuvat ja niitä yksityistetään, siitä voi tulla köyhä. Moni Vasemmiston esitys parantaa kaupungin taloutta. Ajoissa saatu sosiaalinen tuki tai terveydenhoito ja asumisen turvaaminen kaikille tulee paljon halvemmaksi kuin ihmisten kierrättäminen palvelujonoissa.

Kokonaisuudessa olennaista on rahankäytön arvojärjestys. Vasemmisto asettaa etusijalle asukkaiden lainmukaiset peruspalvelut ja oikeuden asumiseen. Kaupungin liikelaitosten ja yhtiöiden voittoja on käytettävä asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen.